Tréningy

Ninjutsu kladie dôraz na boj v reálnych podmienkach. Výcvik preto prebieha počas celého roka vo voľnej prírode. Od ninju sa očakáva, že bude vedieť bojovať bez ohľadu na to, kde sa nachádza, ako je oblečený, či je ozbrojený alebo je bez zbrane. Drží sa zásady: čo najrýchlejšie a s čo najmenšou námahou dosiahnuť vytýčený cieľ. V boji použije všetky prostriedky na to, aby ho doviedol do víťazného konca. Iná možnosť pre neho neexistuje. Necíti sa byť viazaný žiadnymi pravidlami, etikou alebo kódexom. Trénujeme raz do týždňa. Samotný tréning slúži na nácvik nových a skontrolovanie predošlých techník. Techniky na seba nadväzujú, na ďalšiu možno prejsť až po zvládnutí predchádzajúcej. Na ich zvládnutí je každý nútený pracovať v čase svojho osobného voľna. Úspech nezáleží na mechanickom opakovaní pohybu, ale jeho precítení a pochopení podstaty. Pri poctivom prístupe k tréningu je každý schopný vďaka každodennému cvičeniu zvládnuť určenú techniku. Ninjutsu sa tak stane súčasťou jeho života.

Obsah výcviku

1. Adept

 • bojový postoj - chôdza, posuny, skoky
 • terény - rozdelenie, výhody a nevýhody
 • duševná príprava - spôsoby dýchania
 • skúška

2. Mladší žiak

 • pohyb - spôsoby približovania
 • prekonávanie vzdialenosti - spôsoby behu
 • duševná príprava - koncentrácia, energia
 • úderové techniky
 • meč
 • skoky - dĺžkové, výškové, hlbkové
 • bojové techniky rúk a nôh, miesta zásahu
 • palica - krátka a dlhá, jednoručné ovládanie meča
 • boj na zemi
 • kombinácie rúk a nôh
 • využitie prírodných prekážok v boji
 • prstové znaky
 • bojový nôž
 • maskovanie, lezenie, zlaňovanie
 • reťaz, vrhacie zbrane
 • kotúle a pády dopredu a dozadu
 • jednoduché pasce
 • škrtiace železá
 • skúška

3. Starší žiak

 • chytanie a hody
 • ihlica
 • využitie umelých materiálov v boji
 • ostrá reťaz
 • boj a pohyb proti dvom protivníkom
 • spôsoby boja - loďka, krov, kanál, strecha, chodba
 • zložité pasce
 • boj vo vode - plávanie, potápanie, boj na hladine a pod hladinou
 • špeciálna zbraň
 • skúška

4. Majster

 • doplnenie niektorých častí boja
 • taktika

© Štefan Valčo 2010 -  DMP Webdesign